0708-279898 [email protected]

Viktig information angående vattenkraftsverksamhet!

Vattenkraftsverksamheter som saknar moderna miljövillkor är skyldiga från och med årskiftet (1/1-19) att skaffa tillstånd enligt miljöbalken. Detta innebär att alla vattenkraftverk som idag producerar el, relaterade reglerdammar eller nedlagda vattenkraftverk behöver tillstånd. Prövningarna kommer framöver att ske enligt en nationell plan där behovet av en förbättrad vattenmiljö kommer vägas mot behovet av en effektiv tillgång till vattenkraftsel. Planen håller nu på att tas fram av Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät och beräknas vara klar till den 1 oktober i år, då den ska lämnas till Regeringen för beslut. I planen kommer man kunna se vilken ”turordning” det blir för att ompröva sin verksamhet.  Observera att det är viktigt att anmäla sig redan nu till den nationella planen eftersom man då får möjlighet att ansöka om ekonomisk ersättning från Vattenkraftens miljöfond för vissa kostnader som har samband med miljöprövningen, miljöåtgärder och produktionsförluster. Genom att göra anmälan får man också som ägare av vattenkraftverket rätt att bedriva verksamheten till dess miljöprövningen har skett. Anmälan kan göras på Länsstyrelsernas webbplatser mellan den 14 januari till 1 juli 2019.

Vi har stor erfarenhet av att genomföra tillståndsprövningar så hör gärna av dig om du behöver hjälp eller har frågor.

 

!