0708-279898 [email protected]

Vad gäller enligt miljöbalken för nedskräpning?

Enligt miljöbalken är det olagligt att skräpa ner och det har det varit länge. Lagen ändrades även 2011 så att polisen skulle kunna arbeta mer effektivt för att se till att lagen följdes. Polisen fick då rätt att bötfälla personer för nedskräpning.  Polisen kan utfärda böter från 800 kronor för nedskräpning på allmän plats MEN fimpar liksom annat småskräp är undantaget. Det är alltså olagligt men inte straffbart att slänga fimpar på marken, det kallas ringa nedskräpning.

Eftersom en stor del av nedskräpningen består av småskräp finns det förslag att se över lagstiftningen så att skräpboten får effekt i verkligheten. En del kommuner börjar nu gå före och lägga in i sina ordningsföreskrifter om böter när man slänger fimpar och snus på gatorna, bl.a.  så är det straffbelagt i Trelleborgs kommun från 2019.