0708-279898 [email protected]

Utredning om cirkulär ekonomi

En utredning om cirkulär ekonomi, SOU 2017:22, har kommit. Cirkulär ekonomi innebär ett kretslopp av material, produkter och tjänster där man gör mer med mindre. I utredningen ger man förslag på styrmedel som ska göra det lättare att återanvända, återvinna, uppgradera, hyra och dela produkter.
Förslag på styrmedel är:
– öka tillgängligheten till bilpooler
– införa hyberavdrag d.v.s. avdrag för hyra, begagnat och reparation
– underlätta för hushållen att förebygga avfall
– förebygga avfall i statliga och kommunala verksamheter
– stärka rätten att reklamera undermåliga produkter
– stärka förtroendet och öka rättssäkerheten inom begangnathandel och delning
Detta kommer medföra en hel del förändringar i avfallsreglerna framöver.