0708-279898 [email protected]

Utbildning #Miljöbalken2020

Som miljöjurist håller jag en hel del utbildningar i miljörätt. För att öka kunskapen om vår miljölagstiftning kommer jag, åtminstone en gång i veckan, lägga ut information om miljöbalken på instagram och samla dessa inlägg under #miljöbalken2020.

Miljöbalken (MB) är den svenska miljörättens viktigaste författning och består av 31 kapitel med närmare 500 paragrafer.