0708-279898 [email protected]

Utbildning i strandskydd

Utbildning i strandskydd för alla kommuner i Gävleborgs län. Mycket frågor och intressanta diskussioner på Gävle slott. Exempel på frågor som belystes under dagen var: Hur går dispensprövningar till? Vad är förbjudet och vad är inte förbjudet inom strandskyddat område? Vad är särskilda skäl? Hur behandlas dispenser inom LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära områden)

Strandskyddet är ett hett ämne och väcker mycket känslor. Det finns idag flera som vill förändra och lätta upp reglerna framförallt på landsbygden. Under sommaren 2019 tillsätts en utredning om förändringar i strandskyddet allt enligt ”Januariavtalet”. En proposition ska vara klar hösten 2021 och ny lagstiftning ska träda i kraft 1 januari 2022.  Ta gärna kontakt om ni behöver utbildning i strandskydd eller något annat område inom miljörätten!