0708-279898 [email protected]

Uppdatera dig på FN:s hållbarhetsmål

Känner du till FN:s hållbarhetsmål? Ta chansen att uppdatera dig om målen genom att följa Miljöjuristbyrån på instagram @miljojuristbyran under juli månad då vi går igenom de 17 hållbarhetsmålen. Målen antogs hösten 2015 och ska leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Bara tre av tio känner till FN:s hållbarhetsmål och ännu färre tror att de är möjliga att nå. Men för att kunna nå målen måste man börja med att känna till dem. Vi berörs alla på ett eller annat sätt av hållbarhetsarbetet och det kommer alltmer lagstiftning och bindande regelverk på området. Målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
https://www.instagram.com/miljojuristbyran/

IMG_6644