0708-279898 [email protected]

Talare på VA-juridik, Svenskt Vatten

Roligt att få vara en av talarna på Svenskt Vattens konferens om VA-juridik som hölls i Stockholm den 2-3 oktober 2018. Anförandet handlade om tillståndsprocessen och de förändringar som skett i miljöbalkens 6 kapitel om miljöbedömningar. I år var det första gången som VA-juridik anordnades. Ett årligt återkommande forum för att diskutera de viktiga frågorna som handlar om juridik, vatten och avlopp- ser redan fram emot kommande års

.