0708-279898 [email protected]

Start av egen insamling “Östersjön behöver hjälp”

Start av egen insamling “Östersjön behöver hjälp”

Miljöjuristbyrån har startat en egen insamling hos WWF som ska gå till att genomföra åtgärder för att förbättra tillståndet i Östersjön. Miljöjuristbyrån samlar in pengar bl.a. genom att skänka 5% av företagets årliga vinst, erbjuda 1/2 h gratis miljöjuridisk rådgivning till alla nya kunder och hålla kortare föredrag om t.ex. Östersjön gentemot ett bidrag till insamlingen. Alla bidrag tas tacksamt emot-inget bidrag är för litet. http://egeninsamling.wwf.se/ostersjon/5-5390