0708-279898 [email protected]

Översyn av Artskyddsförordningen

En översyn av artskyddsförordningen har skett och i veckan lämnades utredningen “Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar” (SOU 2021:51) till Miljödepartementet. Utredningens uppdrag har varit att se över artskyddsförordningen med fridlysningsreglerna samt att förbättra förutsättningarna för arbetet med att förebygga, upptäcka och lagföra  artskyddsrelaterad brottslighet.

Artsskyddsfrågor är ofta svåra att hantera i samband med att verksamheter eller åtgärder ska få tillstånd eller när infrastrukturprojekt ska genomföras. Ser därför framemot ett tydligare regelverk och stärkt rättssäkerhet.

En mer ingående analys av utredningen kommer publiceras här framöver.