0708-279898 [email protected]

Om Miljöjuristbyrån

Här kan du läsa mer om oss

Miljöjuristbyrån KSG AB erbjuder kvalificerad miljöjuridisk rådgivning till alla slags företag och offentliga verksamheter i hela Sverige. Vi kombinerar kompetens med stort personligt engagemang.

Miljöjuristbyrån riktar sig framförallt till små och medelstora verksamheter som har behov av miljöjuridisk rådgivning. Vår förhoppning är att vi snabbt och effektivt ska kunna vägleda dig som verksamhetsutövare i ditt dagliga miljöarbete.

Miljölagstiftningen förändras ständigt och det utvecklas nya krav på miljöpåverkande verksamheter. Processerna kring tillståndsärenden är ofta komplicerade och tidskrävande, vilket innebär att man behöver god framförhållning och det är viktigt med korrekta ställningstaganden tidigt i processen så att det blir ett bra slutresultat.

Vi tolkar, sammanfattar och ser konsekvenser av gällande miljölagstiftning vilket underlättar miljöarbetet för dig som verksamhetsutövare.

Kontakta oss gärna med dina miljöjuridiska frågeställningar. Uppdragen kan vara allt från kortare rådgivning via telefon till mer komplicerade ärenden på plats.

Om Miljöjuristbyrån

Tillgänglighet

Det är lätt att nå och anlita oss oavsett var din verksamhet bedrivs.

Kompetens

Mångårig erfarenhet av miljörätt från olika typer av verksamheter innebär kvalificerad miljöjuridisk rådgivning.

Engagemang

Miljöfrågor engagerar och vi vill med ett personligt engagemang hjälpa verksamheter att ta rätt beslut från början och för framtiden.

Samhällsengagemang

Miljöjuristbyrån har en egen insamling hos WWF  – Östersjön behöver hjälp. Insamlingen går till att genomföra åtgärder för att förbättra tillståndet i Östersjön.  Miljöjuristbyrån skänker bl.a. 5% av företagets årliga vinst, erbjuder 1/2 h gratis miljöjuridisk rådgivning till alla nya kunder och håller kortare föredrag -gentemot ett bidrag till insamlingen.

 

WWF