0708-279898 [email protected]

Miljöjuristbyrån fyller 5 år!

Miljöjuristbyrån firar 5-års jubileum!🌟 Så fort tiden går när man har roligt. Tack för alla trevliga samarbeten och härliga möten  – det är så inspirerande! Tack alla följare för att ni uppskattar mina inlägg om vår miljölagstiftning och vackra natur. Det är tillsammans vi åstadkommer goda resultat och förändringar. Önskar er alla en skön...

Läs mer

Våra bin blir glada!

Mark- och miljödomstolen har beslutat att upphäva Kemikalieinspektionens nöddispens som gav betodlare rätt att använda sockerbetsfrö som behandlats med växtskyddsmedel som innehåller förbjudna neonikotinoider. Domstolen har i sin bedömning bl.a. tittat på: -storleksordningen av det förväntade genomsnittliga skördebortfallet, -andra rimliga sätt att minska skördebortfallet, – risken för skador på bin och andra pollinerande insekter ~~~ Domstolen har alltså använt sig av den försiktighetsprincip som finns i miljöbalken och kommit fram till att det inte finns förutsättningar för...

Läs mer

Utbildning i strandskydd

Utbildning i strandskydd för alla kommuner i Gävleborgs län. Mycket frågor och intressanta diskussioner på Gävle slott. Exempel på frågor som belystes under dagen var: Hur går dispensprövningar till? Vad är förbjudet och vad är inte förbjudet inom strandskyddat område? Vad är särskilda skäl? Hur behandlas dispenser inom LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära områden) Strandskyddet är ett hett ämne och väcker mycket känslor. Det finns idag flera som vill förändra och lätta upp reglerna framförallt på landsbygden. Under sommaren 2019 tillsätts...

Läs mer

Föredrag om vår miljölagstiftning

Alltid lika roligt att få hålla föredrag om vår miljölagstiftning och berätta om vad jag gör som miljöjurist. Besöker bland annat olika Rotaryklubbar och  i dag var det Tomelillas tur. Intresset var stort och det ställdes så mycket frågor-...

Läs mer

Viktig information angående vattenkraftsverksamhet!

Vattenkraftsverksamheter som saknar moderna miljövillkor är skyldiga från och med årskiftet (1/1-19) att skaffa tillstånd enligt miljöbalken. Detta innebär att alla vattenkraftverk som idag producerar el, relaterade reglerdammar eller nedlagda vattenkraftverk behöver tillstånd. Prövningarna kommer framöver att ske enligt en nationell plan där behovet av en förbättrad vattenmiljö kommer vägas mot behovet av en effektiv tillgång till vattenkraftsel. Planen håller nu på att tas fram av Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät och beräknas vara klar till den...

Läs mer