0708-279898 [email protected]

Föredrag om vår miljölagstiftning

Alltid lika roligt att få hålla föredrag om vår miljölagstiftning och berätta om vad jag gör som miljöjurist. Besöker bland annat olika Rotaryklubbar och  i dag var det Tomelillas tur. Intresset var stort och det ställdes så mycket frågor-...

Läs mer

Viktig information angående vattenkraftsverksamhet!

Vattenkraftsverksamheter som saknar moderna miljövillkor är skyldiga från och med årskiftet (1/1-19) att skaffa tillstånd enligt miljöbalken. Detta innebär att alla vattenkraftverk som idag producerar el, relaterade reglerdammar eller nedlagda vattenkraftverk behöver tillstånd. Prövningarna kommer framöver att ske enligt en nationell plan där behovet av en förbättrad vattenmiljö kommer vägas mot behovet av en effektiv tillgång till vattenkraftsel. Planen håller nu på att tas fram av Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät och beräknas vara klar till den...

Läs mer

Nya lagar och förändringar nyåret 2019!

Vattenkraftverkens miljötillstånd ska omprövas enligt en nationell plan som väger förbättrad vattenmiljö mot tillgång till vattenkraftsel Ändringar sker i Miljöbalken och i flera andra lagar vilket innebär bl.a. att alla vattenverksamheter för elproduktion ska ha moderna miljövillkor. Det ska ske genom omprövning på verksamhetsutövarens initiativ. Genom en ny nationell plan som ska vägleda myndigheterna får omprövningarna ett nationellt helhetsperspektiv, där behovet av förbättrad vattenmiljö ska vägas mot behovet av effektiv tillgång till vattenkraftsel nationellt. Planen anger vilka verksamheter som...

Läs mer

Nytt år, nya möjligheter!

Nytt år, nya möjligheter! 2018, ett år i förändringens tid. De senaste åren har det blivit alltmer fokus på vår miljö och hållbar utveckling i världen. Det som jag tycker skiljer 2018 är att det börjat växa fram en insikt hos de flesta människor om att vi verkligen måste förändra vårt sätt att leva för att kunna minska vår miljö- och klimatpåverkan och därigenom få en hållbar värld. Det är svårt men det går och alla måste vi hjälpas...

Läs mer

Utbildning i miljölagstiftning

Har idag hållit ännu en utbildning i miljölagstiftning för en intresserad företagsledning – så roligt! Ta gärna kontakt om ni är nyfikna på hur vår miljölagstiftning är uppbyggd, hur den påverkar din verksamhet eller om ni kanske vill fokusera på något specifikt område inom...

Läs mer