0708-279898 [email protected]

Ny rapport om “Naturens tillstånd i EU”

Allt liv på jorden är beroende av biologisk mångfald! I går (19/10-20) kom Europeiska miljöbyråns (EES) rapport om ”Naturens tillstånd i EU” och det är en sorglig läsning. Endast 15 procent av habitatdirektivets naturtyper och 27 procent av arterna mår bra. Och vi vet orsakerna – ett ohållbart jord- och skogsbruk, stadsutbredning och föroreningar – då kan man också göra något.  I rapporten konstateras stora brister i genomförandet av de direktiv och lagar som är avsedda att skydda biologisk mångfald inom EU –...

Läs mer

Förorenade områden förhindrar ofta bostadsbyggande – men det finns hjälp!

Förorenade områden förhindrar ofta bostadsbyggande. Det behöver inte vara så. Miljöjuristbyrån har hjälpt ett flertal kommuner till renare mark och nya bostäder. Alla kommuner som har behov av bostäder och har ett förorenat område som förhindrar bostadsbyggande kan söka bidrag hos Naturvårdsverket för sanering av det förorenade området. På Miljöjuristbyrån utför vi ansvarsutredningar som ska tas fram i samband med bidragsansökan. Vi bistår även med rådgivning i  ansökningsprocessen för bidrag. Ett tips – var ute i god tid med ansvarsutredningen!...

Läs mer

Miljöjuristbyrån är medlem i nätverket ”Tänk om plast”

Miljöjuristbyrån är medlem i nätverket ”Tänk om plast”, ett nätverk för skånska aktörer som arbetar för att minska mängden plast som hamnar i naturen. Miljöjuristbyrån står därför bakom den långsiktiga visionen om en plastfri skånsk natur. Plast är fantastiskt material och har unika egenskaper som vi är beroende av inom flera verksamheter och branscher. Problemet är att vi hittar plats på allt fler ställen där vi inte vill ha det som till exempel ute i naturen, i havet, i...

Läs mer

Avfallslagstiftning i förändring

Avfallslagstiftningen är i förändring och det händer mycket på avfallsområdet både nu och framöver. Ett flertal nya avfallsbestämmelser har införts och ytterligare ändringar kommer införas efterhand för att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s avfallsdirektiv. Den 1 augusti 2020 infördes flera förändringar i Miljöbalken och en ny Avfallsförordning (2020:614) trädde i kraft. EU:s sk. avfallspaket trädde i kraft i juli 2018 och innebar att sex stycken direktiv reviderades. Alla ändringar i ”avfallspaketet” ska implementeras i medlemsländerna och genomföras senast...

Läs mer

Nya lagar, förändringar i miljölagstiftningen halvårsskiftet 2020

Sammanställning av lagar, förordningar och förändringar på miljöområdet vid halvårskiftet 2020. Vid varje hel- och  halvårsskifte har eller träder det i kraft lite fler lagar, förordningar och förändringar i den befintliga lagstiftningen. Nedan följer några exempel på förändringar i lagstiftningen som skett på miljöområdet: Genomförande av bästa tillgängliga teknik för avfallsbehandling En ändring har skett i 2 kap. Industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra EU-kommissionens slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsbehandling, så kallade BAT-slutsatser (Best Available Techniques). De ändringar...

Läs mer

Intervju med miljöjurist Kristina Ståhl-Gustafsson

Uppföljningsintervju av Kristianstadsbladet efter 20 år – så kul! I maj år 2000 blev Kristina Ståhl-Gustafsson intervjuad av Kristianstadsbladet för sitt  uppdrag i tunnelbygget under Hallandsåsen. Efter den uppmärksammade “Rhoca-Gil skandalen” fick Kristina i uppdrag av Banverket att vara miljöjuridisk rådgivare, utbilda all personal och införa ett nytt miljöledningssystem för projektet. “I dag låter det som en självklarhet , att ha med miljöexperter på det sättet, men då var Kristina Ståhl-Gustafsson en av få jurister med miljöinriktning. Hon profilerade...

Läs mer