0708-279898 [email protected]

Nya lagar och förändringar nyåret 2019!

Vattenkraftverkens miljötillstånd ska omprövas enligt en nationell plan som väger förbättrad vattenmiljö mot tillgång till vattenkraftsel Ändringar sker i Miljöbalken och i flera andra lagar vilket innebär bl.a. att alla vattenverksamheter för elproduktion ska ha moderna miljövillkor. Det ska ske genom omprövning på verksamhetsutövarens initiativ. Genom en ny nationell plan som ska vägleda myndigheterna får omprövningarna ett nationellt helhetsperspektiv, där behovet av förbättrad vattenmiljö ska vägas mot behovet av effektiv tillgång till vattenkraftsel nationellt. Planen anger vilka verksamheter som...

Läs mer

Nytt år, nya möjligheter!

Nytt år, nya möjligheter! 2018, ett år i förändringens tid. De senaste åren har det blivit alltmer fokus på vår miljö och hållbar utveckling i världen. Det som jag tycker skiljer 2018 är att det börjat växa fram en insikt hos de flesta människor om att vi verkligen måste förändra vårt sätt att leva för att kunna minska vår miljö- och klimatpåverkan och därigenom få en hållbar värld. Det är svårt men det går och alla måste vi hjälpas...

Läs mer

Utbildning i miljölagstiftning

Har idag hållit ännu en utbildning i miljölagstiftning för en intresserad företagsledning – så roligt! Ta gärna kontakt om ni är nyfikna på hur vår miljölagstiftning är uppbyggd, hur den påverkar din verksamhet eller om ni kanske vill fokusera på något specifikt område inom...

Läs mer

Talare på VA-juridik, Svenskt Vatten

Roligt att få vara en av talarna på Svenskt Vattens konferens om VA-juridik som hölls i Stockholm den 2-3 oktober 2018. Anförandet handlade om tillståndsprocessen och de förändringar som skett i miljöbalkens 6 kapitel om miljöbedömningar. I år var det första gången som VA-juridik anordnades. Ett årligt återkommande forum för att diskutera de viktiga frågorna som handlar om juridik, vatten och avlopp- ser redan fram emot kommande års...

Läs mer

Sammanställning nya miljölagar – sommar 2018

Nedan följer en kort sammanställning av några nya lagar och förändringar i lagar som kan vara av intresse på miljöområdet. För mer information kontakta oss gärna! Ny förordning om klimatbonusbilar En ny bonus för lätta fordon (personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar) införs genom en förordning om klimatbonusbilar. Förordningen innehåller bestämmelser om hur medel ska fördelas för bonusutbetalningar i det så kallade bonus-malus-systemet. Utbetalning kan ske tidigast den 1 januari 2019. Med nya fordon avses fordon av fordonsår 2018...

Läs mer