0708-279898 [email protected]

Ny nationell strategi för cirkulär ekonomi innebär nya avfallsregler

Den svenska nationella strategin som införs för att främja den cirkulära ekonomin medför flera förändringar i avfallslagstiftningen.

Exempel på förändringar:

1.   Flera av våra återvinningsmål höjs som tex mål om förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall.

2.   Begreppet ”kommunalt avfall” införs och ersätter det tidigare begreppet ”hushållsavfall”

3.   Nya regler om bygg- och rivningsavfall införs som t.ex. mer sortering och förebyggande av uppkomst av avfall

4.   Förbud mot att förbränna separat insamlat avfall

5.   Fler åtgärder kommer att vidtas för att minska uppkomsten av avfall framöver