0708-279898 [email protected]

Ny lag om obligatorisk hållbarhetsredovisning

En ny lag om obligatorisk hållbarhetsredovisning träder i kraft den 1 december 2016. Den innebär att alla medelstora och stora bolag ska redovisa hur de arbetar med miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. De företag som berörs ska uppfylla minst två av följande villkor:

-mer än 250 anställda

-mer än 250 milj. i balansomslutning

-mer än 350 milj. i nettoomsättning

Lagen ställer stora krav och som företagare ska man bl.a. berätta vilka risker som finns i företaget inom de olika hållbarhetsområdena, hur man hanterar riskerna och om man inte arbetar inom något av områdena ska man redovisa varför.