0708-279898 [email protected]

Ny förordning om buller

Den 1 juni trädde en ny förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande i kraft. Den syftar till att skapa klarhet och enighet om riktvärden och beräkning av inomhusbuller. Nya vägledande dokument har även tagits fram så det är mycket nya regleringar att förhålla sig till. Vad gäller för exploatörer vid nybyggnation och vilka krav kan komma att ställas i olika planärenden? Står ni inför en exploatering -tveka inte att höra av er för att reda ut vad som gäller.