0708-279898 [email protected]

Ny EU-förordning om användandet av plastkassar

En ny EU-förordning som reglerar användandet av plastkassar väntas träda ikraft under december månad.

Beslutet om en ny förordning om plastbärkassar innebär att den som i en yrkesmässig verksamhet tillhandahåller plastbärkassar till konsumenter måste informera sina kunder om plastpåsars negativa miljöpåverkan. Förbrukningen av tunna plastkassar får inte överskrida 90 kassar per person och år 2020 och 40 kassar per person och år 2026. Skyldigheten för verksamheter om att informera kunder gäller först från den 31 maj 2017. I Sverige är det Naturvårdsverket som får i uppdrag att följa utvecklingen och att föreslå åtgärder om användandet av plastkassar inte minskar.