0708-279898 [email protected]

Ny dataskyddsförordning (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL)

En ny dataskyddsförordning träder i kraft den 25 maj 2018. Det gemensamma regelverket för hela EU kallas GDPR (General Data Protection Regulation).
Den nya förordningen är till för att stärka skyddet för privatpersoner när personuppgifter behandlas. All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande krav som anges i GDPR. Kraven innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål som inte är alltför allmänt hållna och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål och inte heller sparas längre än nödvändigt. Den som behandlar personuppgifter ska kunna visa att kraven följs. Enligt GDPR är personuppgifter bland annat upplysningar om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras via till exempel namn, identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter eller en eller flera andra faktorer som är specifika för den fysiska personen.

Miljöjuristbyrån hanterar i huvudsak inte personuppgifter eftersom vi arbetar med företag. I undantagsfall hanteras e-postadresser som skulle kunna kopplas till personer. Miljöjuristbyrån respekterar därför och skyddar allas personuppgifter och personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning.