0708-279898 [email protected]

Utbildning #Miljöbalken2020

Som miljöjurist håller jag en hel del utbildningar i miljörätt. För att öka kunskapen om vår miljölagstiftning kommer jag, åtminstone en gång i veckan, lägga ut information om miljöbalken på instagram och samla dessa inlägg under #miljöbalken2020. Miljöbalken (MB) är den svenska miljörättens viktigaste författning och består av 31 kapitel med närmare 500...

Läs mer

Kort om strandskydd

Strandskyddets syfte är att: – göra stränderna tillgängliga för allmänheten för bad och friluftsliv. – bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller på ett likartat sätt i hela landet. Naturen behöver inte vara extra skyddsvärd för att bestämmelserna ska gälla utan gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Huvudregeln är att strandskydd gäller 100 meter på land och 100 meter ut i vattnet räknat från strandlinjen...

Läs mer