0708-279898 [email protected]

Förorenade områden förhindrar ofta bostadsbyggande – men det finns hjälp!

Förorenade områden förhindrar ofta bostadsbyggande. Det behöver inte vara så. Miljöjuristbyrån har hjälpt ett flertal kommuner till renare mark och nya bostäder. Alla kommuner som har behov av bostäder och har ett förorenat område som förhindrar bostadsbyggande kan söka bidrag hos Naturvårdsverket för sanering av det förorenade området. På Miljöjuristbyrån utför vi ansvarsutredningar som ska tas fram i samband med bidragsansökan. Vi bistår även med rådgivning i  ansökningsprocessen för bidrag. Ett tips – var ute i god tid med ansvarsutredningen!...

Läs mer

Miljöjuristbyrån är medlem i nätverket ”Tänk om plast”

Miljöjuristbyrån är medlem i nätverket ”Tänk om plast”, ett nätverk för skånska aktörer som arbetar för att minska mängden plast som hamnar i naturen. Miljöjuristbyrån står därför bakom den långsiktiga visionen om en plastfri skånsk natur. Plast är fantastiskt material och har unika egenskaper som vi är beroende av inom flera verksamheter och branscher. Problemet är att vi hittar plats på allt fler ställen där vi inte vill ha det som till exempel ute i naturen, i havet, i...

Läs mer

Avfallslagstiftning

Avfallslagstiftningen är i förändring och det händer mycket på avfallsområdet både nu och framöver. Ett flertal nya avfallsbestämmelser har införts och ytterligare ändringar kommer införas efterhand för att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s avfallsdirektiv. Den 1 augusti 2020 infördes flera förändringar i Miljöbalken och en ny Avfallsförordning (2020:614) trädde bland annat i kraft.  EU:s sk. avfallspaket trädde i kraft i juli 2018 och innebar att sex stycken direktiv reviderades. Alla ändringar i ”avfallspaketet” ska implementeras i medlemsländerna och...

Läs mer

Utbildning #Miljöbalken2020

Som miljöjurist håller jag en hel del utbildningar i miljörätt. För att öka kunskapen om vår miljölagstiftning kommer jag, åtminstone en gång i veckan, lägga ut information om miljöbalken på instagram och samla dessa inlägg under #miljöbalken2020. Miljöbalken (MB) är den svenska miljörättens viktigaste författning och består av 31 kapitel med närmare 500...

Läs mer

Kort om strandskydd

Strandskyddets syfte är att: – göra stränderna tillgängliga för allmänheten för bad och friluftsliv. – bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller på ett likartat sätt i hela landet. Naturen behöver inte vara extra skyddsvärd för att bestämmelserna ska gälla utan gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Huvudregeln är att strandskydd gäller 100 meter på land och 100 meter ut i vattnet räknat från strandlinjen...

Läs mer