0708-279898 [email protected]

Miljöjuristbyrån invald i Ålakademins Vattengrupp

Miljöjuristbyråns grundare Kristina Ståhl-Gustafsson har under våren blivit invald i Ålakademins Vattengrupp. Vattengruppen bildades 2013 för att bredda Ålakademins verksamhet med att även innefatta vattenvårdsfrågor av olika slag. Vattengruppen arbetar för att öka kunskapen om Hanöbukten och arrangerar bl.a. seminarium med fokus på långsiktigt arbete för renare vatten i Hanöbukten samt ett friskare Östersjöhav.