0708-279898 [email protected]

Miljöjuristbyrån håller verksamheteten igång under Coronakrisen

Miljöjuristbyrån håller verksamheten igång. Det är naturligt att många är avvaktande och mycket är satt på paus men det kommer en tid efter denna kris och det gäller att bana väg för det nu.

Tillstånd behöver sökas, överklaganden behöver göras, strategiska avgöranden behöver tas och kunskapen behöver åka om vår miljö och lagstiftning. Arbetet måste fortgå för att nå det hållbara samhället och det måste vi alla hjälpas åt med.

Välkommen att ta kontakt!