0708-279898 [email protected]

Miljöjuristbyrån är medlem i nätverket ”Tänk om plast”

Miljöjuristbyrån är medlem i nätverket ”Tänk om plast”, ett nätverk för skånska aktörer som arbetar för att minska mängden plast som hamnar i naturen. Miljöjuristbyrån står därför bakom den långsiktiga visionen om en plastfri skånsk natur.

Plast är fantastiskt material och har unika egenskaper som vi är beroende av inom flera verksamheter och branscher. Problemet är att vi hittar plats på allt fler ställen där vi inte vill ha det som till exempel ute i naturen, i havet, i djurs magar o.s.v. Plast bryts inte ner och försvinner utan ackumuleras i naturen därför är det extra viktigt att det tas om hand på rätt sätt. Det finns inga enkla lösningar utan det krävs att vi alla ökar vår kunskap för dialog och samarbetar med varandra. För att just kunna minska mängden plast som hamnar i naturen behöver vi stoppa direkta utsläppskällor, minska vår plastanvändning och främja ett mer cirkulärt flöde av plast.

Plastanvändningen har ökat lavinartat sedan vi började använda plast på 1950-talet. År 2015 var världsproduktionen 322 miljoner ton. I Europa använder vi idag ca 45 miljoner ton plast om året

För den som är intresserad är nätverket öppet för alla aktörer och intressenter: företag, kommuner, föreningar och initiativtagare.
https://lnkd.in/eMXtAks