0708-279898 [email protected]

Mikroplaster behöver fasas ut – ny lagstiftning är att förvänta!

IMG_3112
Rapporter visar att de flesta plastpartiklarna i världshaven utgörs av så kallade mikroplaster. Mikroplaster är små plastpartiklar som är mindre än 5 mm i diameter. De kan vara industriellt tillverkade eller komma från större plastföremål som bryts ner. En rad negativa effekter uppstår på djur som lever i vatten såsom minskat födointag, inflammationer, samt negativ påverkan på energilagring, nervsystem och reproduktion.
Kemikalieinspektionen föreslår förbud mot mikroplast i kosmetika fr.o.m. 1 januari 2018. Naturvårdsverket har i uppdrag att ”identifiera viktigare källor i Sverige till utsläpp av mikropartiklar av plast i havet, verka för att reducera uppkomst och utsläpp av mikroplaster från dessa källor samt, vid behov, föreslå författningsändringar för att minska utsläppen”. Uppdraget skall slutredovisas senast den 15 juni 2017.