0708-279898 [email protected]

Intervju med miljöjurist Kristina Ståhl-Gustafsson

Uppföljningsintervju av Kristianstadsbladet efter 20 år – så kul!

I maj år 2000 blev Kristina Ståhl-Gustafsson intervjuad av Kristianstadsbladet för sitt  uppdrag i tunnelbygget under Hallandsåsen. Efter den uppmärksammade “Rhoca-Gil skandalen” fick Kristina i uppdrag av Banverket att vara miljöjuridisk rådgivare, utbilda all personal och införa ett nytt miljöledningssystem för projektet.

“I dag låter det som en självklarhet , att ha med miljöexperter på det sättet, men då var Kristina Ståhl-Gustafsson en av få jurister med miljöinriktning. Hon profilerade sig tidigt och var sedan med om att arbeta med stora miljöprojekt, som saneringen av BT Kemi och av Klippans läderfabrik.”

“Kristina brinner för miljönyttan, när det ställs relevanta krav utifrån miljömässiga motiv. Och när Miljöbalken används på ett bra sätt. ”

Länk till intervjun i sin helhet https://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/hon-ger-rad-om-miljon-i-hela-landet-3f59df1c