0708-279898 [email protected]

Glöm inte bort att hållbarhetsrapportera!

Glöm inte bort att hållbarhetsrapportera!

Många företag står i år inför sin första hållbarhetsrapport efter den nya lagen om hållbarhetsrapportering som infördes i slutet av förra året. Det är ca 1600 företag i Sverige som omfattas av de nya reglerna. Kort beskrivet omfattas de företag som uppfyller minst två av följande gränsvärden: -mer än 250 anställda, -mer än 175 milj. kr i balansomslutning, -mer än 350 milj. kr i nettoomsättning. I rapporten ska man samla den informationen som behövs för att förstå ett företags utveckling, ställning, resultat och konsekvenserna av verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv. Upplysningar om miljö, sociala förhållanden och personal, mänskliga rättigheter samt korruption ska finnas med i rapporten.