0708-279898 [email protected]

Genomgång av Sveriges 16 miljömål

Genomgång av Sveriges 16 miljömål

Sveriges miljömål består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. Under sommaren har vi gjort en genomgång av de svenska miljömålen och en sammanställning finns på instagram se #svenskamiljömålen.