0708-279898 [email protected]

Jag behöver vatten i min verksamhet och använder idag både vatten från kommunen. Om det blir bevattningsförbud kan jag då använda vattnet från min egna brunn?

Bedriver du en verksamhet och tar ut vatten så råder jag dig till att söka tillstånd och få en vattendom för ditt vattenuttag. Att bedriva vattenverksamhet är i huvudsak tillståndspliktigt. Har du en verksamhet som är beroende av vatten är det också viktigt för dig att “säkra” ditt vatten om det t.ex. blir vattenförbud. ett tillstånd innebär både skyldigheter och rättigheter. Det innebär att har du tillstånd att ta ut vatten för din verksamhet så kan du göra det...

Läs mer