0708-279898 [email protected]

Vad är en miljösanktionsavgift?

Miljösanktionsavgifter används för mindre allvarliga överträdelser på miljöområdet. Avgifterna används mot både privatpersoner och verksamhetsutövare för de som bryter mot miljöbalken eller andra miljöbestämmelser. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett med mening. Avgiften ska vara anpassade till överträdelsens allvar och pengarna går till staten. I förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter kan man läsa om vilka aktuella avgifter som gäller. Avgiften kan...

Läs mer