0708-279898 [email protected]

Vad gäller enligt miljöbalken för nedskräpning?

Enligt miljöbalken är det olagligt att skräpa ner och det har det varit länge. Lagen ändrades även 2011 så att polisen skulle kunna arbeta mer effektivt för att se till att lagen följdes. Polisen fick då rätt att bötfälla personer för nedskräpning.  Polisen kan utfärda böter från 800 kronor för nedskräpning på allmän plats MEN fimpar liksom annat småskräp är undantaget. Det är alltså olagligt men inte straffbart att slänga fimpar på marken, det kallas ringa nedskräpning. Eftersom en...

Läs mer

Jag behöver vatten i min verksamhet och använder idag både vatten från kommunen. Om det blir bevattningsförbud kan jag då använda vattnet från min egna brunn?

Bedriver du en verksamhet och tar ut vatten så råder jag dig till att söka tillstånd och få en vattendom för ditt vattenuttag. Att bedriva vattenverksamhet är i huvudsak tillståndspliktigt. Har du en verksamhet som är beroende av vatten är det också viktigt för dig att “säkra” ditt vatten om det t.ex. blir vattenförbud. ett tillstånd innebär både skyldigheter och rättigheter. Det innebär att har du tillstånd att ta ut vatten för din verksamhet så kan du göra det...

Läs mer

Vad är en miljösanktionsavgift?

Miljösanktionsavgifter används för mindre allvarliga överträdelser på miljöområdet. Avgifterna används mot både privatpersoner och verksamhetsutövare för de som bryter mot miljöbalken eller andra miljöbestämmelser. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett med mening. Avgiften ska vara anpassade till överträdelsens allvar och pengarna går till staten. I förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter kan man läsa om vilka aktuella avgifter som gäller. Avgiften kan...

Läs mer