0708-279898 [email protected]

Förorenade områden förhindrar ofta bostadsbyggande – men det finns hjälp!

Förorenade områden förhindrar ofta bostadsbyggande. Det behöver inte vara så. Miljöjuristbyrån har hjälpt ett flertal kommuner till renare mark och nya bostäder.
Alla kommuner som har behov av bostäder och har ett förorenat område som förhindrar bostadsbyggande kan söka bidrag hos Naturvårdsverket för sanering av det förorenade området.
På Miljöjuristbyrån utför vi ansvarsutredningar som ska tas fram i samband med bidragsansökan.
Vi bistår även med rådgivning i  ansökningsprocessen för bidrag.
Ett tips – var ute i god tid med ansvarsutredningen!

Välkommen att ta kontakt!