0708-279898 [email protected]

Expertkommentar om PFAS-domen

Miljöjurist Kristina Ståhl-Gustafsson, expertkommentar i tidningen Aktuell Hållbarhet, Lag&Rätt nr 6 2021.
“Önskvärt att HD prövar skadebegrepp i PFAS-domen”
Tingsrättens resonemang om skadebegreppet i PFAS-domen är mycket intressant. Eftersom skadebegreppet i målet kan bli vägledande vore det önskvärt att få ett prejudikat från Högsta domstolen, skriver Kristina Ståhl-Gustafsson, fristående miljöjurist med inriktning på bl.a. föroreningar från kemiska ämnen.

Blekinge Tingsrätt 2021-04-13, målnr T 1530-16, T1534-16, T 1612-16, 1696-16 och T 2496-24

https://www.aktuellhallbarhet.se/strategi/lag-och-ratt/expertkommentar-onskvart-att-hd-provar-skadebegrepp-i-pfas-domen/