0708-279898 [email protected]

Expertkommentar om PFAS-domen

Miljöjurist Kristina Ståhl-Gustafsson, expertkommentar i tidningen Aktuell Hållbarhet, Lag&Rätt nr 6 2021. “Önskvärt att HD prövar skadebegrepp i PFAS-domen” Tingsrättens resonemang om skadebegreppet i PFAS-domen är mycket intressant. Eftersom skadebegreppet i målet kan bli vägledande vore det önskvärt att få ett prejudikat från Högsta domstolen, skriver Kristina Ståhl-Gustafsson, fristående miljöjurist med inriktning på bl.a. föroreningar från kemiska ämnen. Blekinge Tingsrätt 2021-04-13, målnr T 1530-16, T1534-16, T 1612-16, 1696-16 och T 2496-24...

Läs mer

Översyn av Artskyddsförordningen

En översyn av artskyddsförordningen har skett och i veckan lämnades utredningen “Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar” (SOU 2021:51) till Miljödepartementet. Utredningens uppdrag har varit att se över artskyddsförordningen med fridlysningsreglerna samt att förbättra förutsättningarna för arbetet med att förebygga, upptäcka och lagföra  artskyddsrelaterad brottslighet. Artsskyddsfrågor är ofta svåra att hantera i samband med att verksamheter eller åtgärder ska få tillstånd eller när infrastrukturprojekt ska genomföras. Ser därför framemot ett tydligare regelverk och stärkt rättssäkerhet. En mer ingående...

Läs mer