0708-279898 [email protected]

Ny rapport om “Naturens tillstånd i EU”

Allt liv på jorden är beroende av biologisk mångfald! I går (19/10-20) kom Europeiska miljöbyråns (EES) rapport om ”Naturens tillstånd i EU” och det är en sorglig läsning. Endast 15 procent av habitatdirektivets naturtyper och 27 procent av arterna mår bra. Och vi vet orsakerna – ett ohållbart jord- och skogsbruk, stadsutbredning och föroreningar – då kan man också göra något.  I rapporten konstateras stora brister i genomförandet av de direktiv och lagar som är avsedda att skydda biologisk mångfald inom EU –...

Läs mer

Förorenade områden förhindrar ofta bostadsbyggande – men det finns hjälp!

Förorenade områden förhindrar ofta bostadsbyggande. Det behöver inte vara så. Miljöjuristbyrån har hjälpt ett flertal kommuner till renare mark och nya bostäder. Alla kommuner som har behov av bostäder och har ett förorenat område som förhindrar bostadsbyggande kan söka bidrag hos Naturvårdsverket för sanering av det förorenade området. På Miljöjuristbyrån utför vi ansvarsutredningar som ska tas fram i samband med bidragsansökan. Vi bistår även med rådgivning i  ansökningsprocessen för bidrag. Ett tips – var ute i god tid med ansvarsutredningen!...

Läs mer