0708-279898 [email protected]

Intervju med miljöjurist Kristina Ståhl-Gustafsson

Uppföljningsintervju av Kristianstadsbladet efter 20 år – så kul! I maj år 2000 blev Kristina Ståhl-Gustafsson intervjuad av Kristianstadsbladet för sitt  uppdrag i tunnelbygget under Hallandsåsen. Efter den uppmärksammade “Rhoca-Gil skandalen” fick Kristina i uppdrag av Banverket att vara miljöjuridisk rådgivare, utbilda all personal och införa ett nytt miljöledningssystem för projektet. “I dag låter det som en självklarhet , att ha med miljöexperter på det sättet, men då var Kristina Ståhl-Gustafsson en av få jurister med miljöinriktning. Hon profilerade...

Läs mer

Ny nationell strategi för cirkulär ekonomi innebär nya avfallsregler

Den svenska nationella strategin som införs för att främja den cirkulära ekonomin medför flera förändringar i avfallslagstiftningen. Exempel på förändringar: 1.   Flera av våra återvinningsmål höjs som tex mål om förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall. 2.   Begreppet ”kommunalt avfall” införs och ersätter det tidigare begreppet ”hushållsavfall” 3.   Nya regler om bygg- och rivningsavfall införs som t.ex. mer sortering och förebyggande av uppkomst av avfall 4.   Förbud mot att förbränna separat insamlat avfall 5.   Fler...

Läs mer