0708-279898 [email protected]

Artskyddsförordningen ska ses över

I Artskyddsförordningen finns detaljerade bestämmelser om fridlysning. Där föreskrivs om förbud mot att döda, skada, fånga eller störa vilt levande djur eller ta bort eller skada sådana djurens ägg, rom eller bon. Förordningen gäller även för vilt levande växter d.v.s. ta bort, skada eller ta frön eller andra delar av växten. Artskyddsförordningen har ofta kritiserats och nu har Regeringen beslutat att den ska ses över. En utredning har tillsatts och den ska vara klar i maj 2021. Det är...

Läs mer