0708-279898 [email protected]

Nya lagar och förändringar årskiftet 2019/2020

Vid varje hel- och halvårsskifte träder det i kraft lite fler lagar, förordningar och förändringar i den befintliga lagstiftningen. Nedan följer en sammanställning av förändringar som sker i lagstiftningen på miljöområdet och angränsande lagstiftning för att nå hållbar utveckling.   Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet Det sker ändringar i Miljöbalken som ska medföra att det blir ett förbättrat genomförande av EU:s avfallsdirektiv. Ändringarna innebär bland annat att en verksamhet för behandling av avfall som är tillstånds- eller anmälningspliktig bara får...

Läs mer