0708-279898 [email protected]

Nya lagar, förordningar och ändringar halvårskiftet 2019

Sammanställning av lagar, förordningar och förändringar på miljöområdet vid halvårskiftet 2019.Vid varje hel- och  halvårsskifte träder det, inom den närmsta tiden,  i kraft lite fler lagar, förordningar och förändringar i befintlig lagstiftning. Här kommer några exempel på förändringar i lagstiftningen som på miljöområdet: Klassificera avfall med hänsyn till farliga egenskaper En ändring i Avfallsförordningen innebär att man först ska ta reda på om avfallet har farliga egenskaper och efter det välja lämplig avfallskod. Ändringen träder i kraft 1 juli...

Läs mer