0708-279898 [email protected]

Viktig information angående vattenkraftsverksamhet!

Vattenkraftsverksamheter som saknar moderna miljövillkor är skyldiga från och med årskiftet (1/1-19) att skaffa tillstånd enligt miljöbalken. Detta innebär att alla vattenkraftverk som idag producerar el, relaterade reglerdammar eller nedlagda vattenkraftverk behöver tillstånd. Prövningarna kommer framöver att ske enligt en nationell plan där behovet av en förbättrad vattenmiljö kommer vägas mot behovet av en effektiv tillgång till vattenkraftsel. Planen håller nu på att tas fram av Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät och beräknas vara klar till den...

Läs mer

Nya lagar och förändringar nyåret 2019!

Vattenkraftverkens miljötillstånd ska omprövas enligt en nationell plan som väger förbättrad vattenmiljö mot tillgång till vattenkraftsel Ändringar sker i Miljöbalken och i flera andra lagar vilket innebär bl.a. att alla vattenverksamheter för elproduktion ska ha moderna miljövillkor. Det ska ske genom omprövning på verksamhetsutövarens initiativ. Genom en ny nationell plan som ska vägleda myndigheterna får omprövningarna ett nationellt helhetsperspektiv, där behovet av förbättrad vattenmiljö ska vägas mot behovet av effektiv tillgång till vattenkraftsel nationellt. Planen anger vilka verksamheter som...

Läs mer