0708-279898 [email protected]

Nytt år, nya möjligheter!

Nytt år, nya möjligheter! 2018, ett år i förändringens tid. De senaste åren har det blivit alltmer fokus på vår miljö och hållbar utveckling i världen. Det som jag tycker skiljer 2018 är att det börjat växa fram en insikt hos de flesta människor om att vi verkligen måste förändra vårt sätt att leva för att kunna minska vår miljö- och klimatpåverkan och därigenom få en hållbar värld. Det är svårt men det går och alla måste vi hjälpas...

Läs mer

Utbildning i miljölagstiftning

Har idag hållit ännu en utbildning i miljölagstiftning för en intresserad företagsledning – så roligt! Ta gärna kontakt om ni är nyfikna på hur vår miljölagstiftning är uppbyggd, hur den påverkar din verksamhet eller om ni kanske vill fokusera på något specifikt område inom...

Läs mer