0708-279898 [email protected]

Vad gäller enligt miljöbalken för nedskräpning?

Enligt miljöbalken är det olagligt att skräpa ner och det har det varit länge. Lagen ändrades även 2011 så att polisen skulle kunna arbeta mer effektivt för att se till att lagen följdes. Polisen fick då rätt att bötfälla personer för nedskräpning.  Polisen kan utfärda böter från 800 kronor för nedskräpning på allmän plats MEN fimpar liksom annat småskräp är undantaget. Det är alltså olagligt men inte straffbart att slänga fimpar på marken, det kallas ringa nedskräpning. Eftersom en...

Läs mer

Sammanställning nya miljölagar – sommar 2018

Nedan följer en kort sammanställning av några nya lagar och förändringar i lagar som kan vara av intresse på miljöområdet. För mer information kontakta oss gärna! Ny förordning om klimatbonusbilar En ny bonus för lätta fordon (personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar) införs genom en förordning om klimatbonusbilar. Förordningen innehåller bestämmelser om hur medel ska fördelas för bonusutbetalningar i det så kallade bonus-malus-systemet. Utbetalning kan ske tidigast den 1 januari 2019. Med nya fordon avses fordon av fordonsår 2018...

Läs mer