0708-279898 [email protected]

Ny dataskyddsförordning (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL)

En ny dataskyddsförordning träder i kraft den 25 maj 2018. Det gemensamma regelverket för hela EU kallas GDPR (General Data Protection Regulation). Den nya förordningen är till för att stärka skyddet för privatpersoner när personuppgifter behandlas. All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande krav som anges i GDPR. Kraven innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål som inte är alltför allmänt hållna och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt...

Läs mer