0708-279898 [email protected]

Vad är en miljösanktionsavgift?

Miljösanktionsavgifter används för mindre allvarliga överträdelser på miljöområdet. Avgifterna används mot både privatpersoner och verksamhetsutövare för de som bryter mot miljöbalken eller andra miljöbestämmelser. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett med mening. Avgiften ska vara anpassade till överträdelsens allvar och pengarna går till staten. I förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter kan man läsa om vilka aktuella avgifter som gäller. Avgiften kan...

Läs mer

Förslag till ny lagstiftning för vattenkraft och andra vattenverksamheter!

Regeringen har fattat beslut om förslag till ny lagstiftning för vattenkraft och andra vattenverksamheter. Lagförslaget innebär bland annat att all vattenkraft ska ha moderna tillstånd, samt att vattenkraften värnas. Enligt förslaget ska branschen stå för kostnaderna för miljöanpassningen. Detta ska ske genom att en fond ska bildas, som de största kraftbolagen ska finansiera och ansvara för. I dagsläget är det den enskilde själv som står för hela kostnaden för både prövning och miljöanpassning. Förslaget trycker även på att prövningarna...

Läs mer