0708-279898 [email protected]

Nya lagar på nyåret!

Nedan följer en kort sammanställning av några nya lagar och förändringar i lagar som kan vara av intresse på miljöområdet. För mer information kontakta oss gärna! -Tydligare regler för att bedöma miljöpåverkanen-helt ny förordning, Miljöbedömningsförordningen (2017:966) träder i kraft 1 januari 2018 För miljöbedömning av planer och program blir det tydligare regler om vad som krävs för att EU:s direktiv om strategiska miljöbedömningar ska få genomslag. En miljöbedömning ska krävas i den utsträckning det är miljömässigt motiverat. -Miljöprövningsmyndigheterna får...

Läs mer

Tack för i år och ett Gott Nytt 2018!

Tack för i år! Under året har det hänt mycket på miljöområdet och det är egentligen omöjligt att göra en summering. Välkommen att blicka tillbaka på år 2017 antingen här (nyheter) eller på mitt instagram för att minnas händelser under året. Inför 2018 kommer jag att försöka leva efter Einsteins kloka ord: ”Vi måste göra det bästa vi kan. Detta ligger i vårt mänskliga ansvar.” Önskar Er alla ett bra avslut på 2017 och ett riktigt Gott Nytt...

Läs mer