0708-279898 [email protected]
Glöm inte bort att hållbarhetsrapportera!

Glöm inte bort att hållbarhetsrapportera!

Många företag står i år inför sin första hållbarhetsrapport efter den nya lagen om hållbarhetsrapportering som infördes i slutet av förra året. Det är ca 1600 företag i Sverige som omfattas av de nya reglerna. Kort beskrivet omfattas de företag som uppfyller minst två av följande gränsvärden: -mer än 250 anställda, -mer än 175 milj. kr i balansomslutning, -mer än 350 milj. kr i nettoomsättning. I rapporten ska man samla den informationen som behövs för att förstå ett företags...

Läs mer