0708-279898 [email protected]

Utredning om cirkulär ekonomi

En utredning om cirkulär ekonomi, SOU 2017:22, har kommit. Cirkulär ekonomi innebär ett kretslopp av material, produkter och tjänster där man gör mer med mindre. I utredningen ger man förslag på styrmedel som ska göra det lättare att återanvända, återvinna, uppgradera, hyra och dela produkter. Förslag på styrmedel är: – öka tillgängligheten till bilpooler – införa hyberavdrag d.v.s. avdrag för hyra, begagnat och reparation – underlätta för hushållen att förebygga avfall – förebygga avfall i statliga och kommunala verksamheter...

Läs mer