0708-279898 [email protected]

Nytt år och nya lagar!

Vid varje halvårsskifte brukar det träda i kraft lite fler förändringar på lagstiftningsområdet. Här kommer en kort sammanställning av några nya lagar eller förändringar i lagar som kan vara av intresse. -Ändring i Lagen (1994:1776) om skatt på energi. Ändringen innebär att dieselbränsle som används i skepp och båtar inom yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet ska beskattas på samma sätt som dieselbränsle som används i arbets- maskiner inom dessa sektorer. Innan ändringen beskattades diesel- bränsle i skepp och båtar...

Läs mer