0708-279898 [email protected]

Vi önskar alla en glad Midsommar och en härligt fortsatt sommar!

Sommaren är här och våren har passerat i en rasande fart. Vi har haft många intressanta uppdrag bl.a. ett antal tillståndsansökningar för vattenverksamhet och det är överlag många frågor rörande vatten som dyker upp. Vatten är i fokus och kraven ökar från myndigheterna om hur vi hanterar vårt vatten. I höst väntas en hel del förändringar i lagar och förordningar och vi följer med spänning propositionen angående ny lagstiftning för vattenverksamheter. Men fram tills dess njut av sol, vind...

Läs mer

Ny förordning om buller

Den 1 juni trädde en ny förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande i kraft. Den syftar till att skapa klarhet och enighet om riktvärden och beräkning av inomhusbuller. Nya vägledande dokument har även tagits fram så det är mycket nya regleringar att förhålla sig till. Vad gäller för exploatörer vid nybyggnation och vilka krav kan komma att ställas i olika planärenden? Står ni inför en exploatering -tveka inte att höra av er för att reda ut vad som...

Läs mer