0708-279898 [email protected]

Ny lagstiftning för vattenverksamheter på gång!

Förändrad lagstiftning för vattenverksamheter är föreslagen i tre betänkanden från vattenverksamhetsutredningen genom SOU 2012:89, SOU 2013:69 samt SOU 2014:35. I utredningarna föreslås bl.a. att alla tillstånd till vattenverksamheter som är meddelade innan 1999 ska ansöka om nya tillstånd. Det förslås även förändringar i miljöbalken som syftar till att få prövningen av vattenverksamhet att så långt som möjligt likna prövningen av miljöfarlig verksamhet. För vattenverksamheter med äldre tillstånd kan utredningens förslag få stora konsekvenser. Förändringarna föreslås träda ikraft under nästa...

Läs mer